Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Зочин
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Олимп 5 гудамж, Аюуд тауэр, 605 тоот

Naran Mandal Enterprises LLC - Нээлттэй ажлын байрууд

2020-04-06
Баяжуулах Үйлдвэрийн Оператор /Яаралтай/

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллана.

2020-04-01
Далд уурхайн багажны нярав

Агуулахад байгаа бараа материалын хадгалалт, хамгаалалтад  байнга хяналт тавьж, үлдэгдэл нөөцийг мэдээлэх
Далд уурхайн хэлстэсийн шаардлагатай бараа материалаар хангах
Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг дагаж, өдөр тутмын ажилдаа мөрдлөгө болгоно
Бараа бүтээгдэхүүнийг шаардах хуудсанд заасан тоо хэмжээ ёсоор бүрэн бүтэн эсэхийг шалгаж хүлээлгэн өгөх, авах
Агуулахын цэвэрлэгээ, өрөлтөд анхааран ажиллах
Механикчдад засвар үйлчилгээний үндсэн ажил үүргээ гүйцэтгэхэд нь тусалж дэмжих
Өдөр тутмын засвар үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу бараа материалыг цаг тухайд нь бүрэн хүлээн авч бэлтгэх
Аливаа бараа материал хүлээн авахдаа чанарын хяналт тавьж гэмтэлтэй бараа материал нийлүүлэгдсэн тохиолдолд нягтлан бодогч, нярав, худалдан авалт хариуцсан менежерт дариу мэдээлж байх

2020-03-24
Уурхайн Маркшейдер

 

Гүний уурхайн ажлын төлөвлөлтийг хянаж сайжруулах
Уурхайн багуудын үйл ажиллагааг чиглүүлж, хяналт тавих
Гүний уурхайн ухалт малталтын ажлыг лазер болон компьютерийн системийг ашиглан зураг төслийн дагуу гүйцэтгэх
Хоосон орон зайн хэмжилт
Геологи, геотехникийн структур хэмжилт
Эзлэхүүний тооцоолол, тайлан мэдээлэл
Барилга, дэд бүтцийн маркшейдерын ажлуудыг гүйцэтгэх
Улсын геодезийн зурагтай холболт хийх 

 
 
 

2020-03-24
Уулын инженер

Ээлжийн ажилчдад аюулгүй ажиллагааны наряд өгөх
Ажлын бүтээмж олборлолтод хяналт тавих, процедурыг мөрдүүлэх
Олборлолтын хуваар хянах, хөтлөх, шинэчлэх
Эрсдэлийг багасгах ажлуудыг хийж гүйцэтгэх, аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх түүнийг багасгах

2020-03-24
ХАБЭА Сургагч багш

Удирдлагын дэмжлэгтэйгээр ХАБ бодлого хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
Нийт ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааг сайжруулах зорилготой хөтөлбөрүүдийг удирдах боловсронгуй болгох
Ахлах ажилтнуудтай хамтран тэдний ажиллах хүчийг аюулгүй, чадварлаг, мэргэжлийн байдлаар удирдан зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
Ахлах ажилтан,ажилтнуудтай хамтран ажиллаж, ажлын байран дээрх эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаанд нөлөөлж болох, аюулуудыг тодорхойлох засах арга хэмжээ авах
Байгууллагын эрсдэлийн бүртгэлийг боловсруулах хөгжүүлэх
ХАБЭМБО-н чиг үүргийн талаар Ахлах ажилтан болон ажилтнуудад зөвлөгөө өгөх
ХАБ-н сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх, удирдан зохион байгуулах
Компанийн аюулгүй ажиллагааны соёлыг дээшлүүлэх
ХАБЭМ-н сэдэвтэй аян хамтран зохион байгуулах, удирдан явуулах

2020-03-24
Генераторын Механик Инженер

Дизель генераторын цахилгаан, ашиглалтын талаар мэдлэгтэй байх
Дизель генераторт доголдол, гэмтэл, эвдрэлийн оношилгоо хийх
Цахилгааны болон механик хөдөлгүүрт гарсан асуудал/эвдрэлийг засах
Цахилгаан болон механик эд ангийг солих
Хөдөлгүүрт хялбар засвар, оношилгоо, үйлчилгээ үзүүлэх

2020-03-23
Механик инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуух чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.
Автомашин техник, ашиглалтын мэдлэгтэй байх

2020-03-20
Нярав (Яаралтай)

Ажилын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргүүд

2020-03-18
Орчуулагч, бичиг хэргийн ажилтан

- Бичгийн болон аман орчуулга хийх
- Үйл ажиллагааны заавар журмын дагуу бичиг хэргийг хөтлөн явуулах
-  Үйл ажиллагааг баримтжуулж тайлагнах
- Удирдлагын өдөр тутмын ажил үүрэгт дэмжлэг үзүүлэн мэдээллээр хангаж, дотоод ажлыг шуурхай зохион байгуулах
 

2020-03-13
GENERAL COUNSEL

Be responsible for all legal and company secretarial affairs;
Provide legal advice for exploration, JVs, the environment, corporate social responsibility, business development, health and safety, human resources, procurement, marketing and project operations to the management;
Ensure that the company complies with all laws and regulatory practices currently in force;
Provide opinions, interpretations, and recommendations from a legal and political perspective to the management;
Negotiate and manage litigations and disputes arising from contracts as assigned;
Provide timely, accurate, independent and commercially focused legal advice, while avoiding potential problem areas and resolving issues in the company’s best interests;
Provide development training to staff to educate them on their legal responsibilities;
Provide legal opinions on the various situations, with particular focus on handling government affairs;
Represent the company and its subsidiaries at administrative and civil courts;
Draft vendor contracts and contractor agreements;
Negotiate, write, execute and enforce agreements and contracts;
Offer counseling on a variety of legal issues;
Advise executives on contract status, legal risks and business terms of various negotiations;
Explain legal language;
Ensure legal objectives are met;
Study unique legal issues impacting the organization by identifying applicable statutes, judicial decisions, and codes;
Keep abreast of legislative changes that may affect the company and its affiliates;
Perform pre-litigation work to minimize risks and maximize legal rights;
Review advertising and marketing materials to ensure compliance with legal requirements;
Develop solutions to complex legal questions;
Address political issues;
Provide training to the company and its affiliates on substantive legal topics, and
Other duties as assigned by his/her supervisor.

2020-03-13
ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨХ

Компанийн хуулийн болон захиргааны бүх ажил хэргийг хариуцах;
Хайгуул, хувь нийлүүлсэн компани, байгаль орчин, компанийн нийгмийн хариуцлага, бизнесийн хөгжил, эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа, хүний нөөц, хангамж, маркетинг, төслийн үйл ажиллагаа зэрэгтэй холбогдох хуулийн зөвлөгөөг компанийн удирдлагад өгөх;
Одоо хэрэгжиж буй бүхий л хууль дүрэм болон хууль хяналтын дадлуудын мөрдөлтийг хангах;
Компанийн удирдлагад хуулийн болон улс төрийн хүрээнд санал бодол, ойлголт, зөвлөмж өгөх;
Гэрээтэй холбогдож үүссэн маргаан, шүүхийн үйл явцад оролцож хэлэлцээ хийх, зохицуулах;
Асуудал үүсэх эрсдэлтэй зүйлсээс зайлсхийж, компанийн ашиг сонирхолд нийцэх байдлаар асуудлыг шийдэхийн зэрэгцээ үр ашигт суурилсан хуулийн зөвлөгөөг хурдан шуурхай, үнэн зөв, хараат бус байдлаар өгөх;
Компанийн ажилчдад хөгжлийн сургалт явуулж хуулийн үүрэг хариуцлагынх нь талаар мэдлэг олгоно;
Төрөл бүрийн нөхцөл байдалд хуулийн зөвлөгөө өгөх, тэр тусмаа засгийн газартай холбоотой асуудлыг шийдэхэд онцгойлон анхаарах;
Захиргааны болон иргэний хэрэг шүүх үйл явцад компани болон түүний охин компаниудыг төлөөлж оролцох;
Нийлүүлэгч болон туслан гүйцэтгэгч нартай хийх гэрээний төслийг боловсруулах;
Гэрээ контракт хийхэд хэлэлцээ хийх, тэднийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, мөрдөлтийг хангах;
Төрөл бүрийн хуулийн асуудал дээр зөвлөгөө өгөх;
Гэрээний төлөв байдал, төрөл бүрийн хэлэлцээрийн хуулийн эрсдэл болон бизнесийн нөхцөлийн талаар удирдлагад зөвлөгөө өгөх;
Хуулийн нэр томьёог тайлбарлах;
Хуулийн зорилтуудыг биелэлтийг хангах;
Хамаарах хуулийн заалт, шүүхийн шийдвэрүүдийг тодорхойлох замаар компанид үр нөлөө үзүүлж буй онцлог бүхий хуулийн асуудлуудыг судлах;
Компани болон түүний охин компаниудад нөлөөлж болзошгүй хуулийн өөрчлөлтүүдийн талаар цаг тухайд нь мэдээлэх;
Эрсдэл бууруулж, хуулийн эрх ашгийг дээд хэмжээнд байлгахын тулд шүүхийн үйл явцын өмнөх бэлтгэл ажлыг хангах;
Сурталчилгаа, маркетингийн материалуудыг хянаж хуулийн шаардлагад нийцүүлэх;
Төвөгтэй хуулийн асуултуудад шийдэл боловсруулах;
Улс төрийн асуудлыг шийдвэрлэх;
Компани болон түүний охин компаниудад чухал ач холбогдолтой хуулийн сэдвүүдээр сургалт явуулах;
Шууд удирдлагын бусад үүрэг даалгавар;

© Naran Mandal Enterprises LLC. 2014-2020 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2020.