Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Зочин
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Номин Юнайтед Төв оффис 4,5 давхарт Хүний нөөц,бодлогын газар

Номин Холдинг ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2020-04-07
Туслах програм хөгжүүлэгч

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны програм хангамжийг хөгжүүлэх, сайжруулалт хийх
Хариуцсан системүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах

2020-04-07
Програм хөгжүүлэгч (FRONT END / BACK END /WEB)

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны програм хангамжийг хөгжүүлэх
Хариуцсан програмуудын хэвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах
Програм хангамжийн ашиглалт, өөрчлөлт, сайжруулалт
Програм хангамжийн хэрэглээ, гүйцэтгэл, найдвартай байдлыг хангах

2020-04-06
Борлуулалтын менежер /Номин Трейдинг/

Цахилгаан шат болон урсдаг шатны борлуулалтыг хариуцах
Зах зээлийн судалгаа хийх, борлуулалтын хувийг нэмэгдүүлэх зах зээлд бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх, борлуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах
Нийлүүлэлт болон борлуулалтад хяналт тавих, үр дүнг тайлагнах, эрэлт хэрэгцээ бүхий барааны нэр төрлийн судалгаа хийн харилцагчийн тоог нэмэгдүүлэх

 

2020-04-06
Борлуулалт импортын менежер /Номин Хоум Стайл/

Хариуцсан барааны импортын зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрэлтийг тооцох, борлуулалтын төлөвлөгөөг батлуулах түүнийг хэрэгжүүлэх, хянах 
Ашигт ажиллагааны түвшинг нэмэгдүүлэх, барааны бүртгэлийг санхүүгийн програмуудад бүртгэх, удирдлагын болон худалдааны нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Импортын татан авалт, борлуулалтын төлөвлөгөөг оновчтой хийх, барааны эргэцийг зохистой төвшинд байлгах, барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг бүрдүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх

2020-04-06
Төслийн менежер /Номин Хоум Стайл/

Гадаад болон дотоод зах зээлийн судалгаа хийх, шинэ бизнес төсөл боловсруулах
Төслийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдлагаар хангаж ажиллах
Төслийн гүйцэтгэл, нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх
Төслийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийх, хяналт тавих, санхүүгийн шинжилгээ, үнэлгээ хийх
Баримт бичиг боловсруулах, бүрдүүлэх, тайлагнах

2020-04-06
ХАБЭА Менежер /ISO-45001/

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартыг нэвтрүүлэх, хэрэгжилтийн хүрээнд шаардлагатай холбогдох баримт бичгийг боловсруулах, бүрдүүлэх
Хэрэгжилт эхлүүлэхтэй холбоотой үйл ажиллагааны төлөвлөгөө журмыг бэлтгэх, зөвлөгөө өгөх, хяналт тавих
Аюулгүй ажиллагааны тал дээр байгууллагын менежментийн үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлж дэмжлэг үзүүлэх.
Компаний ажилтнуудыг аюулгүй ажиллагааны бүх журам дүрмийг дагаж мөрдөн ажиллахад хэвшүүлэх, зохион байгуулах, дэмжлэг үзүүлэх
Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээг хийх

2020-04-06
Хүний нөөцийн менежер

Компанийн хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлоход оролцох, бизнес төлөвлөгөөтэй уялдуулан хүний нөөцийн үндсэн чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэх
Салбар компанийг чадварлаг ажиллах хүчээр хангах, хүний нөөцийн үндсэн функцүүдийг хэрэгжүүлэх
Тушаал шийдвэр, журам, ажлын байрны тодорхойлолт, бичиг баримт төлөвлөх боловсруулах, батлуулах, шийдвэрлэх
Хөдөлмөрийн нөхцөл, ажлын гүйцэтгэлийн үр дүн, түүний үнэлгээнд хяналт тавьж, хүний нөөцийн чадамжийг сайжруулах
Компанийн хүний нөөцөд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх 

2020-04-06
Автын цахилгаанчин

Авто машины цахилгааны гэмтлийг оношлох засварлах, техникийн бэлэн байдлыг хангах
Авто машины цахилгаан холболт, тоноглолын угсралт, засч сайжруулах, ажлыг хариуцна

2020-04-06
Борлуулалт маркетингийн ажилтан /Номин Моторс/

Маркетинг борлуулалтын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, сурталчлах, хөгжүүлэх, салбарын маркетингийн  үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах
Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа, шинжилгээнд харьцуулалт хийж, цаашид баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх
Маркетинг, борлуулалтын орлого, зардлыг төлөвлөх, үр ашгийг тооцох, тайлагнах

2020-04-06
Ахлах нягтлан бодогч

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль Олон Улсын Стандарт, СТОУС-ын дагуу санхүүгийн бүртгэл тооцоог хөтлөх
Санхүүгийн шинжилгээ хийж, улирал бүрийн санхүүгийн зорилтыг тодорхойлох, тайлан тавих
Компанийн ашигт ажиллагааны түвшинг хангах

2020-04-05
Систем хөгжүүлэгч /E-Commerce/

Вэб аппликейшн, Back-end болон Front-end, вэб дээр хөгжүүлэлт хийх
Системийн найдвартай байдлыг хариуцах, засвар хийх, асуудлыг шийдвэрлэх

2020-04-03
Мэдээлэл технологийн төслийн менежер

 Хариуцсан төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Төслийн бичиг баримтыг бүрдүүлэх, баримтжуулах баталгаажуулах, өөрчлөлтийг хөтлөн түүхэн бүртгэл мэдээллийг хадгалах
Систем, програм хангамжийн ашиглалт, өөрчлөлт, сайжруулалт
Систем, програм хангамжийн хэрэглээ, гүйцэтгэл, найдвартай байдлыг хангах

2020-04-03
Дотоод аудитор

Компанийн салбар нэгжүүдийн үйл ажилллагааны үр ашигтай, нийцтэй байдалд аудит хийж, мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангах
Аудитын төлөвлөгөө гаргах
Аудит хийх, үр дүнд дүн шинжилгээ хийж, тайлан гаргах 

2020-04-03
Барилга бүтээцийн зургийн инженер

Барилгын зураг төсөл боловсруулах, барилга бүтээцийн зураг зурах
Барилгын зураг төслийн баримт бичиг боловсруулах, зохиогчийн хяналт тавих
Захиалагчийн шаардлагад нийцүүлэн, архитектур дизайны болон техник технологийн зөв шийдлээр үр ашигтай төлөвлөлт хийх

2020-04-02
Төслийн менежер /Солонгос хэлтэй/

Гадаад болон дотоод зах зээлийн судалгаа хийх, шинэ бизнес төсөл боловсруулах
Төслийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдлагаар хангаж ажиллах
Төслийн гүйцэтгэл, нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх
Төслийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийх, хяналт тавих, санхүүгийн шинжилгээ, үнэлгээ хийх
Баримт бичиг боловсруулах, бүрдүүлэх, тайлагнах

2020-04-01
Гүйцэтгэлийн менежер

Хүний нөөцийн төлөвлөлт, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, цалин хөлс, шагнал, урамшууллын оновчтой бодлого, дүрэм журмыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг тайлагнах
Сар бүрийн тайланд дүн шинжилгээ, хэлэлцүүлэг хийх бусад баримт бичгийг хянах

2020-04-01
Актуарч /Номин Даатгал/

Компаний төлбөрийн чадварын төвшин, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах
Даатгалын хураамж, бүтээгдэхүүний тооцоолол хийх
Актуарын стандартыг хэрэгжүүлэх
АБТ-д заасан бусад чиг үүргүүд

2020-04-01
Төслийн менежер /Барилга/

Барилгын төсөлд шаардлагатай судалгаа шинжилгээ хийх, шинэ төсөл боловсруулах
Төслийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдлагаар хангаж ажиллах
Төслийн гүйцэтгэл, нөхцөл байдалд шинжилгээ хийх, тайлагнах
Төслийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийх
Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, санхүү шинжилгээ, үнэлгээ хийх

2020-04-01
Санхүүжилт хариуцсан менежер/Номин Юнион/

Санхүү, хөрөнгө оруулалтад дүн шинжилгээ хийх, удирдлагыг мэдээллээр хангах
Зах зээлийн нөхцөл байдалд судалгаа хийх, хөрөнгө оруулалтын боломжийг үнэлэх
Орлого, ашгийн талаар санхүүгийн загварчлалыг ашиглан дата боловсруулах
Харилцагч байгууллага, үйлчлүүлэгчидтэй харилцах харилцааг өргөжүүлэх

2020-04-01
Гадаад гэрээний эрх зүйч

Компанийн үйл ажиллагаа болон удирдлагын шийдвэрийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах
Гадаад дотоод бизнесийн түншлэлийн хүрээнд компанийн хуулиар олгогдсон эрх ашгийг хамгаалах, итгэмжлэлийн үндсэн дээр компанийг төлөөлөх
Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, ажилтнуудад холбогдох хууль, дүрэм журмын талаар сургалт зохион байгуулах
Гэрээ, албан бичиг боловсруулах, хянах, бүртгэх

2020-03-31
Системийн тестер /E-Commerce/

Системийн шаардлага болон заавартай танилцаж тестийн төлөвлөгөө болон кейс боловсруулах,
Хянах, гүйцэтгэх улмаар гарсан доголдол болон үр дүнг тайлагнах.

© Номин Холдинг ХХК. 1992-2020 он

Монголын ажлын байрны төв сүлжээ.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2020.